Grusgravssamlingen - starten!

parorama

Min start som fossilsamler!

Tilældigheder
Jeg begyndte så småt at samle fossiler i 1982, mest ved strand og mark, og at det for mig endte med at være grusgrave som blev mit "domæne", skyldtes en række tilfældigheder.
Som planteavlskonsulent ved De Fynske Husmandsforeninger i Odense, med ansvar for markforsøg, som hovedsagelig lå i Ørbæk-området, kørte jeg dagligt forbi de mange grusgrave sydøst for Odense. Alligevel var det først i 1986 jeg fandt mit første fossilførende blok i en grusgrav i Tarup-Davinde. Den fik fundnummer 82 i mit kartotek.

Langsom start
De efterfølgende år besøgte jeg enkelte gange grusgravene, men uden det store held, og da jeg ikke kendte andre, som havde gjort gode fund i grusgravene, skulle vi hen til foråret 1991 inden jeg fik øjnene op for de muligheder, der gemte sig i grusgravene.

Interesse for geologi, mødte Mogens S. Nielsen og Holger Garnak
Jeg var da blevet medlem af to fynske stenklubber og havde været på flere geologiske kurser på folkeuniversitetet i Odense. Der mødte jeg to af mine gode venner udi geologien, nemlig Mogens Stentoft Nielsen og nu afdøde Holger Garnak, som har betydet utrolig meget for mig.
På kurserne var også Preben Nielsen, som havde besøgt flere fynske grusgrave, og der fundet molerlignende blokke, som han havde sendt til Geologisk Museum i København for nærmere bestemmelse og datering. Kunne det passe, at det var moler?
Se også artiklen "Kertemindemergel og Gundstrupblokke".

profil1 Systematisk besøg og indsamling i TD grusgrave.
Det gjorde, at jeg i 1991 satte mig for at besøge samtlige grusgrave i Tarup Davinde området, og nu havde jeg heldet med mig. Jeg fandt, som Preben, en masse af det, vi nu kalder molerlignede blokke af Ølstleret. Men vigtigere var det, at jeg fandt mit første stykke forstenet træ i gravene, 0,8 kg stort. Det fik fundnummer 173 i 1991. Og indenfor det næste år fandt jeg yderligere 5 flotte stykker forstenet træ med en samlet vægt på over 20 kg, det største stykke på ca. 8 kg. Og da forstenet (fossilt eller forkislet) træ altid havde stået for mig som noget helt utroligt, fantastisk og uopnåeligt - ja så "var jeg solgt"! Nu havde jeg set, hvad det var muligt at finde i grusgravene. Indtil i dag skønner jeg at have fundet omkring 200 kg forstenet træ. De fleste stykker mellem 1 og 8 kg.

Fund af fossilt træ
Endvidere antager jeg, at jeg har søgt i over 30 timer for et kilo forstenet træ. Så mit gæt er, at jeg har tilbragt ca. 5000 timer i Tarup Davinde grusgrave. Min interesse for forstenet træ, startede netop i Tarup Davinde, da jeg i 1984 besøgte en landmand, Karl Nielsen, Nyhave 110, Davinde. Han forærede mig et stykke forstenet træ, som han havde fundet i 1929 på Davinde Ågård. Stykket er udstillet på museet og har fundnummer 42.

Fossilførende blokke fra Tarup Davinde grusgrave
Fra 1991 og til og med 2012 har jeg fundet og nummereret over 2000 fossilførende blokke fra fynske grusgrave. Heraf er ca. 1000 udstillet på Davinde Stenmuseum.

Små og store blokke
De fleste blokke er mellem 0,5 kg og op til over 1000 kg. De største af blokkene kan ses tæt ved indgangen til museet. Jeg skønner, at mellem 5 og 10 ton fossilførende blokke er udstillet på stenmuseet. De resterende er enten på depot, indgår i mine terrasser hjemme hos mig, eller er kasseret. Ud over forstenet træ, der sandsynligvis er fra Eocæn i Palæogenet, er der blokke fra Kambrium. Ordovicium, Silur, Jura, Kridt og Palæogen. Overrepræsenteret er nok blokke fra Sen Jura og Tidlig Kridt, de såkaldte Wealdenblokke, også kaldt Katholm- eller Anholtblokke. De udmærker sig ved deres indhold af hovedsagelig muslingerester. Almindeligt er også Fiskerester i form af fiskeskæl og hajtænder. Der er også fundet en næsten intakt 7 cm stor rygfinnepig fra en hypodont haj. I bloksamlingen findes desuden mindst 3 Plesiosaurtænder fra de såkaldte svaneøgler.
Se også artiklen om områdets geologiske historie - "Tarup-Davinde grusgrave".

Danekræ
Grusgravene på Fyn har også bidraget til værdifulde fossiler, som er blevet erklæret for danekræ. Se artiklen "Danekæordningen 25 år, set med fynske øjne".

Fordelen ved at samle i grusgrave er, at selv meget store blokke kan blive samlet og bevaret, ved velvillig hjælp fra grusgravsfirmaerne og deres mandskab. Mange gange har jeg mødt op med trailer ved arbejdstids begyndelse kl. syv morgen, for at sikre mig spændende sten og fossiler. Derfor en stor tak til alle grusgravenes folk, som har bidraget til Grusgravssamlingen.

Peter alene i verden!
Med de rige fundmuligheder, som der er i grusgravene i Tarup Davinde, kan det undre, at så få fossilsamlere tilsyneladende besøger gravene. I de 5000 timer jeg har søgt i grusgravene, de sidste over 20 år, gik der 10 år, inden jeg mødte den første fossilsamler, og han var Hollænder. Den næste jeg mødte var fra Tyskland, og senere har jeg "stødt" på enkelte fossilsamlere fra Danmark. Derimod har jeg mødt mange, som har været i grusgravene for at finde smukke "kampesten" til haven. Men efterhånden har mange stenklubber været på besøg i Tarup Davinde grusgravene, hvor de også har gjort gode fund. Andre som har gjort gode fund i grusgravene, som nu er udstillet på Davinde Stenmuseum: Mette Hofstedt, Linda Havgård, Betina Nielsen, Erling Solbjerg Jensen og Erik Frederiksen.

Januar 2016 - Peter Tang Mortensen, Ørnevej 39, 5210 Odense NV.
Tlf. 66 162299 og 24679626. E-mail: Peter T. Mortensen